8
سوال از کاندیدا
عنوان سوال:
متن سوال:
موضوع سوال:
پرسیدن سوال از
پست الکترونیکی
شماره تلفن همراه:
:تصویر امنیتی

وبلاگهای حامی
عنوان سایت شما
آدرس سایت شما
باشگاه هواداران
برای هواداری از کاندیدای خود از یکی از دو راه زیر اقدام کنید
هواداری از کاندیدا با ارسال پیامک
کد کاندیدای مورد نظر خود را به شماره ی 30004537 ارسال کنید
  • سعید جلیلی : 21
  • غلامعلی حداد عادل : 22
  • محسن رضایی : 23
  • حسن روحانی : 24
  • محمدرضا عارف : 25
  • محمد غرضی : 26
  • محمدباقر قالیباف : 27
  • علی اکبر ولایتی : 28
هواداری از کاندیدا با استفاده از پست الکترونیکی
پست الکترونیکی